Zoologiske haver

I nogle zoologiske haver har dyrene det ikke godt, andre bliver de aktiveret og de har meget plads. Zoologiske haver spiller en vigtig rolle i bevaring af truede arter, heriblandt tigeren, fx indgår mange zoologiske haver i avlsamarbejder, så hvis det går galt i naturen har man en bestand i zoologiske haver som kan sættes ud i naturen. Zoologiske haver formidler også viden til folk, så man får interesse i, at de fantastiske dyr overlever. 

 

tiger fra barcelona zoo
Tigre i zoologiske haver er beskyttet mod ødelæggelse af levesteder og krybskytteri (billede fra flickr)